” دولت ، موظف به بازسازی کامل نفت شهر است “

 جهت واضح دیدن تصویر زوی آن کلیک کنید !   ادامه مطلب

Posted in " نفتشهر نیوز ", اخبار تازه | Leave a comment

” جذب نیروی کار در نفت شهر”

بدینوسیله به اطلاع عموم مردم نفت شهر میرساند :طبق موافقت استاندار محترم کرمانشاه و مطرح نمودن موضوع نیروی  کار توسط آقای صحبت خانان  به نمایندگی از طرف مردم نفت شهر ، از افراد بومی‌استفاده گردد بهمین دلیل کسانیکه تمایل دارند در نفت شهر ادامه مطلب

Posted in " نفتشهر نیوز ", اخبار تازه | Leave a comment

” لیست اعلام آمادگی مهاجرین نفتشهر ۱۲ “

                                                                                                                                                                                                          ادامه مطلب

Posted in " نفتشهر نیوز " | Leave a comment

” کلنگ و زمین نیمه جان ” سروده ای از : مرزبان میهن زاده

با نوای کوبیده شدن کلنگ در دل سخت و سردِ خاکنقاره زن پیرِ شهربا تنی پر ز رنج و درد ، سینه چاکراست نمود ز بام نقاره کت قامت و در نقاره خود دمیدبا طنین صدایش سرانجام ،خاموشی شهر بسر رسیدرسانید این خبر روح افزا را به گوش جهانیانیاران مژده ادامه مطلب

Posted in نوشته های نفت شهریها | Leave a comment

” عکس های ارسالی ( جدید ) حسن بیننده “

   ادامه مطلب

Posted in عکس های نفت شهریها | Leave a comment

” شهری که سر از خاک بیرون می آورد ……….” به قلم : جبار شفیعی

آفتاب داغ تابستان از نامهربانیش کم کرده بود . داغی آفتاب رو به سردی نهاده و روزهای اول مدرسه را بیاد می‌آورد .  روزهایی که همه چیز آباد بود و من و تو با کتابهای نو و جلد گرفته به مدرسه ابن سینا می‌رفتیم . ماشین آلات شهر سازی در محله بازار کنار هم ادامه مطلب

Posted in نوشته های نفت شهریها | ۴ Comments

” بازسازی نفت شهر آغاز شد “تصاویر از : جلیل بازدار

بازسازی نفت شهر را تنریک می‌گوئیملطفاً روی عکس کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید .   ادامه مطلب

Posted in " نفتشهر نیوز ", اخبار تازه | ۴ Comments

” نفت شهر بازسازی میشود ۲ ” تصاویر از : توران شاهدوست

  ادامه مطلب

Posted in " نفتشهر نیوز ", اخبار تازه | ۵ Comments

” نفت شهر بازسازی میشود ۱ ” تصاویر از : توران شاهدوست

 بازسازی نفت شهر بروایت تصویر با کلنگ زنی  استاندار کرمانشاه آغاز شد :     ادامه مطلب

Posted in " نفتشهر نیوز " | ۱ Comment

” تشکر و قدر دانی “

                                                                    بنام خالق هستی بخش با کمال احترام . ما مردم مرز نشین " نفت شهر " از ساحت مقدس مقام معظم رهبری ( مدظله ادامه مطلب

Posted in " نفتشهر نیوز ", اخبار تازه | ۵ Comments